Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει! Η διαδικασία τερματίζεται!