Δημιουργία Νέου Λογαριασμού

Παρακαλώ εισάγετε το Α.Φ.Μ. σας.

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε έναν κωδικό (password) για να εισέρχεστε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Το Password πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο και ένα πεζό γράμμα, τουλάχιστον έναν αριθμό από το 0 έως το 9,και να είναι από 6 έως 20 χαρακτήρες